Uwaga!!! Od 19.02.2019r nowe przepisy dla zawodników.

PRZEPISY DYSCYPLINY B SKOKI PRZEZ PRZESZKODY

Wydanie 7.0

Artykuł 256 UBIÓR I UKŁON
1.7. Zawodnicy do lat 15 włącznie zobowiązani są startować w kamizelkachochronnych.
Link do opisu norm kamizelek które dopuszczone są do startów.
1.8. Komisja sędziowska może nie dopuścić do startu w konkursie nieodpowiednioubranych zawodników.
1.10.Ze względów bezpieczeństwa zawodnicy z długimi włosami zobowiązani są dowiązania ich i chowania pod kask lub upięcia w siatce na włosy, za każdym razem, gdydosiadają koni.

Artykuł 257 RZĄD KOŃSKI 1.Na torze konkursowym - podczas startu w konkursie
1.1. Zabrania się zakładania koniom okularów i masek przeciw owadom, którezasłaniają koniom oczy.
2.4. W konkursach dla młodych koni (5-, 6-, 7-, 8-letnich): wszystkie tylne ochraniaczemogą mieć po wewnętrznej stronie maksimum 16 cm długości, natomiast zapięcie musibyć szerokie co najmniej na 5 cm. Zaokrąglona, sztywna część ochraniacza musi byćzałożona wokół pęciny po wewnętrznej stronie stawu. Wewnętrzna strona ochraniaczamusi być gładka, co oznacza, że jego wewnętrzna powierzchnia musi być równa i niemoże tam być żadnego elementu powodującego ucisk; jednakże wewnętrzny szew, którymocuje wewnętrzną wyściółkę do ochraniacza jest dopuszczalny. Dozwolona jestwyściółka z owczej sierści, tzw. „baranek”. Dozwolone są wyłącznie nieelastyczne zapięcia typu „rzep”. Zapięcia na haczyki,sprzączki, klamry, czy inne nie mogą być stosowane. Żaden dodatkowy element nie możebyć włożony do ochraniacza, ani używany razem z nim, za wyjątkiem ochronnej patki, podwarunkiem, że jest miękka i stosowana wyłącznie w celu dodatkowej ochrony nóg.Pierścienie pęcinowe mogą być wykorzystane do celów ochronnych, pod warunkiem, że sąodpowiednio dopasowane, a całkowita waga akcesoriów na nodze konia nie przekracza 500gramów (257.2.3).

Dodatkowo z dniem 27.02.2019 weszło Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu. Poniżej link do orzeczenia

link do orzeczenia

Marki w naszym sklepie