Pasze

Pasza produkt pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, oraz mineralnego a także substancje otrzymywane w wyniku przemian chemicznych lub biologicznych bogate w składniki pokarmowe.

W zależności od potrzeb Waszych koni można w naszym sklepie nabyć pasze oraz dodatki paszowe. Dla koni sportowych, pracujących lekko, odpoczywających, dochodzących do formy oraz klaczy i źrebaków.

Marki w naszym sklepie