Termin i koszt dostawy w sklepie internetowym

 • Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Zamówieniu. Sklep poinformuje niezwłocznie Kupującego o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 • Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej. Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru, po uprzednim uzgodnieniu e-mailowym lub telefonicznym ze Sklepem.
 • Koszty przesyłki znajdują się w zakładce „Koszty dostawy”.
 • Termin realizacji zamówienia jest każdorazowo określony w opisie towaru. Na termin realizacji zamówienia składa się czas niezbędny do skompletowania zamówienia i nadania przesyłki. W przypadku, gdyby czas realizacji byłby dłuższy niż wynika to z informacji zawartej przy opisie towaru, skontaktujemy się niezwłocznie z Kupującym, aby potwierdzić realizację i termin Zamówienia. Realizacja Zamówienia nastąpi nie później, niż 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (chyba, żę czas realizcji wysyłki jest podany na stronie produktu).  
 • Czas realizacji zamówienia jest taki jak podany pod ceną produktu na stronie sklepu internetowego. W przypadku zakupu więcej niż jednego przedmiotu brany pod uwagę jest czas realizacji produktu z największą liczbą dni do realizcji. 
 • Skompletowane Zamówienie jest niezwłocznie przekazywane do wysyłki, z tym zastrzeżeniem że w przypadku przedpłaty, dzień wysyłki liczony jest od dnia zaksięgowania wpłaty na konto.  
 • Zamówienie jest wysyłane na adres wskazany przez Kupującego.
 • Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony sposób.
 • Koszty transportu przesyłki pokrywa Klient.
 • Zaleca się, aby Konsument w miarę możliwości dokonał sprawdzenia towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego transport towaru (np. kurier, operator pocztowy) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W razie wystąpienia powyższej sytuacji zaleca się, aby Konsument niezwłocznie skontaktował się w miarę możliwości ze Sprzedawcą.
 • Kupujący, który nie jest Konsumentem, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego transport towaru (np. kurier, operator pocztowy). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.   

Marki w naszym sklepie